Onthulling Vrijheidsschreeuw

Op 23 mei 2017 was het zover: de onthulling van het bijzondere kunstwerk ‘Vrijheidsschreeuw’, gemaakt door alle cliënten en begeleiders van dagbesteding Sensus 1 van Amerpoort. Begin april was de aftrap van dit project d.m.v. een workshop voor het team. De aanleidng...

Herinneringen aan 17,5 jaar Amerpoort

Plezier, verdriet, angst, onmacht, frustratie, trots, pijn, moed. Alle emoties komen langs in dit werk; bij ouders, verwanten, cliënten en hun begeleiders. Het hoort bij het leven. Ik mocht een tijdje mee oplopen met sommige levens. Ik voelde mij dikwijls als een...

Telefoonvrije zone

Is een telefoonvrije zone teveel gevraagd? Wanneer je werkelijk begrijpt waar het in het contact om gaat, pas dan kun je er voor je cliënt zijn en bewust omgaan met je beschikbaarheid. Laten we zorgen voor een telefoonvrije zone wanneer we werken met cliënten. Terwijl...

Gezinssysteem

Werken met cliënten wordt weleens bemoeilijkt door het gezinssysteem waar zij toebehoren. Investeren in het contact komt de cliënt ten goede. Dat investeren is voor sommige begeleiders moeilijk, omdat er mogelijk andere normen & waarden in het spel zijn dan wat...

Vastroesten

Outside of inside Omdat het zeer populair is ‘out of the box’ te denken, wordt het voor mij juist tijd om ‘inside the box’ te denken. Ik vermoed dat daar nu ideeën en mogelijkheden liggen die iedereen over het hoofd ziet. Ieder mens heeft het in zich om creatief...