2014-04-04 19.18.31-1Evenwichtig dagprogramma
Een belangrijk gereedschap  in het werken met mensen met een verstandelijke beperking is het dagprogramma. Het maakt daarbij niet uit of het om dagbesteding of om wonen gaat. Het dagprogramma is je leidraad van de dag. Natuurlijk is dat handig voor begeleiders zelf, het geeft immers structuur, maar dat is niet het belangrijkste. Het gaat om je cliënt, die hier zijn veiligheid en voorspelbaarheid uit haalt. Jij als begeleider loopt op de zaken vooruit en zorgt waar nodig voor aanpassingen.

Prikkels, nabijheid, voorspelbaarheid
Maar waaruit bestaan deze aanpassingen en hoe maak je de inschatting? Een werkwijze is te vinden bij de Curve. De Curve heeft te maken met de afwisseling van activiteiten van inspanning en ontspanning. Elke cliënt heeft een eigen verloop van de Curve. Deze wordt beïnvloedt door prikkels in de omgeving, nabijheid van de begeleider en voorspelbaarheid van de activiteit.

Over- en onderprikkeling
Een cliënt die te lang bezig is met een activiteit kan overprikkeld raken en chaotisch gedrag vertonen, prikkelbaar reageren en snel afgeleid zijn. Als dit te lang aanhoudt kan er een escalatie volgen. Dat gebeurt als er teveel van hem wordt gevraagd. Andersom kan er ook te weinig van een cliënt worden gevraagd. Dat gebeurt wanneer hij te lang ontspannen is en er geen activiteit wordt gevraagd. Hij wordt niet uitgedaagd. Een cliënt kan in een dergelijke situatie onrustig worden en prikkels opzoeken, dwalen of zeurderig worden.

Praktisch
Een begeleider leert een cliënt beter kennen door de werkbladen in te vullen aan de hand van zijn observatie. Hij ontdekt de manier van ordenen (ervaringsordening), kijkt naar de emotionele ontwikkeling en onderzoekt het prikkelniveau van de cliënt. De manier waarop dit beschreven wordt is zeer praktisch en herkenbaar. Daardoor een goed bruikbaar instrument in de praktijk. Als deze onderdelen tot de verbeelding gaan spreken is een begeleider in staat om prikkels te reduceren of toe te voegen, meer- of minder nabijheid te geven en op een juiste manier activiteiten aan te bieden.

Signalen
De methode de Curve is geschikt voor elke cliënt met een verstandelijke beperking. Zelf ben ik van mening dat het vooral geschikt is voor cliënten met een lager ontwikkelingsniveau, zoals een ernstig verstandelijke beperking en voor ouder wordende cliënten. Juist omdat zij minder gemakkelijk signalen afgeven die worden herkend door mensen in hun (directe) omgeving.

Het boek ‘Werken met de Curve’ is geschreven door Matthijs Heijstek en Nicole Makker (2014). Het is een onderdeel van de serie ‘Amerpoort werkt’ . Je kunt het downloaden:
http://www.amerpoort.nl/binaries/content/assets/brochures/organisatie/publicaties/methodiek-de-curve-deel-1.pdf

http://www.amerpoort.nl/binaries/content/assets/brochures/organisatie/publicaties/methodiek-de-curve-deel-2.pdf

Share This