Scan_20150415Onderzoeken
Contact maken met cliënten kan op veel verschillende manieren. Expressie is daar een van de mooie mogelijkheden van. Juist door expressie kan er een veilige situatie ontstaan waardoor cliënten zich beter kunnen uitdrukken en waardoor er oefenruimte ontstaat om ervaring op te doen. Uiteraard ligt het eraan wie je voor je hebt. Wanneer je bijvoorbeeld fantasiespel inzet, moet een cliënt wel in staat zijn het verschil te snappen tussen fantasie en werkelijkheid. Als de kans op rolverwarring bestaat is het verstandig om het ofwel niet in te zetten, ofwel anders aan te pakken. Onderzoek vooraf wat de ontwikkeling van je cliënt hierin is. (Lees verder op blz. 202 van het boek Gewoon een goede begeleider, daar staat onder andere hoe je kunt ontdekken waar je client zich qua ontwikkeling bevindt). Expressie ‘fout’ inzetten kan juist zorgen voor schade.

Tè direct
Een direct gesprek is soms heel ingewikkeld. Dat kan cognitief te ingewikkeld zijn, sociaal misschien te direct. Wanneer je een gesprek in een andere vorm giet, lukt het misschien beter om iets te delen. Hieronder sluit ik af met een situatie met een cliënt (LVB, autisme, 25 jaar) waarin ik een klein beetje expressie neerzet en een prachtig resultaat boek.

Meesterwerk
Geïnspireerd door zijn bezoek aan Barcelona gaat hij aan de slag. Twee meisjes waarnaast hij de Sagrada Familia schildert. De nooit voltooide kerk naar een ontwerp van Gaudi. De bouw startte rond 1882. Hij doet zijn reis met moeder en zus als het ware nog even over en deelt dit een beetje met mij. Dan komt zijn humor om de hoek en hij zegt: “Ik snap er niets van, zij bouwen al jaren aan die kerk en ik schilder hem in 1 dag!” Ik kop hem in en acteer zwaar overdreven in stem en beweging: “Een genie zeg ik u, je bent een genie! en ik mag jouw begeleider zijn, wat een eer!” Samen moeten we er om lachen. Het wordt weer een meesterwerk.

Share This