Mensen met een verstandelijke beperking hebben allemaal een afwijking in de hersenen. Er zijn verschillende soorten syndromen en stoornissen bekend. Minder bekend is misschien wel FAS, wat staat voor het Foetaal Alcohol Syndroom. Daarom wil ik hier graag aandacht aan besteden. FAS kan ontstaan tijdens de zwangerschap wanneer de moeder alcohol drinkt. Een kind met FAS krijgt niet de kans om gezond te groeien in de baarmoeder en loopt gevaar. In meer of mindere mate kan dit leiden tot problemen op motorisch en cognitief gebied en gedragsmatige moeilijkheden opleveren. Het trieste is dat het blijvend van aard is en niet kan worden teruggedraaid. Naast dat wij te maken (kunnen) hebben met de zorg voor mensen met FAS, is het ook belangrijk dat er geen nieuwe kinderen met FAS geboren worden. Dat wil zeggen dat iedereen ervan doordrongen moet zijn dat zwangerschap en alcohol niet samengaan.

Voor meer achtergrond informatie, zie hier de documentaire ‘Een stil drama’ over het Foetaal Alcohol Syndroom.

 

Share This