IMG_5451

Bezoek staatssecretaris Van Rijn
14-12-2015. Vandaag is het werkbezoek van staatssecretaris Dhr. Van Rijn (Volksgezondheid, welzijn en sport) bij Kwatrijn, Amerpoort om te zien wat er op de werkvloer leeft. Er is een groot gezelschap aan afgevaardigden waaronder voorzitter CNV mevrouw S. Kruizinga. Met een vijftal begeleiders mag ook ik aanwezig zijn bij dit werkbezoek. Het is fijn om een bijdrage te mogen leveren en input te hebben, dus ben ik blij met deze kans.

Veiligheid begeleiders
Thema’s agressie & veiligheid zijn de aanleiding van het bezoek. Clustermanager Richard Lek vertelt over de bijzondere bewoners van Kwatrijn. Allen cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en een prikkelverwerkingsstoornis. Het terrein biedt kleinschaligheid, rust en ligt tegelijkertijd middenin de samenleving. De veiligheid voor begeleiders is een belangrijk punt. Cliënten hebben allemaal een plekje in het hart van de verwanten en de begeleiders, maar tegelijkertijd worden begeleiders geconfronteerd met heftige agressie, zoals het oplopen van bijt- en knijpwonden, bespuugd, geschopt en uitgescholden worden. Er wordt gekeken naar wat cliënten nodig hebben, maar ook naar wat begeleiders nodig hebben.

Weerbaarheidscoaches
Binnen Amerpoort zijn er weerbaarheidscoaches aangesteld. Joyce van Dalfsen (weerbaarheidscoach) vertelt hoe er gewerkt wordt aan fysieke weerbaarheid. Begeleiders proberen spanning bij cliënten af te laten vloeien. Soms lukt dat niet en is er geen contact meer mogelijk. Dan is het nodig om fysiek in te grijpen. Dat gebeurt humaan met een aantal basistechnieken waarna het contact weer hersteld wordt. Fysiek ingrijpen is nodig om weer terug te komen in herstel en om beschadiging te voorkomen. Dhr. Van Rijn stelt vragen ter verduidelijking en op een bepaald moment zegt hij: “Het valt mij op hoe moeilijk en hoe prachtig dit werk is”.

Maatwerk
Er wordt een filmpje getoond van Jeroen. Jeroen woont op Kwatrijn en zijn begeleider Ronald is met hem aan het werk. De filmmaker gaat met de beelden naar zijn moeder Anita en vraagt haar wat zij ervan vindt. Moeder Anita is vandaag ook aanwezig bij dit werkbezoek. Zij geeft aan dat het goed gaat met Jeroen en dat dit alles te maken heeft met zijn begeleiders die hem goed ondersteunen. Dhr. Van Rijn zou graag een antwoord willen op het vraagstuk ‘Hoe kunnen ouders sneller een geschikte woonomgeving voor hun kind vinden?’ Omdat er veel ouders in Nederland zijn, die jaren op zoek kunnen zijn naar een geschikte plek. Anita geeft aan dat het voor haar ook een zoektocht is geweest. Ook de andere aanwezige moeder, geeft aan dat dit niet zomaar tot stand komt. De vraag is of een zoektocht (lees soms jaren ‘leuren met je kind’) wegneemt. We concluderen dat het altijd om maatwerk gaat. Er zijn bepaalde voorwaarden om tot succesverhalen te komen. Ze zijn wel te bereiken, het is mogelijk, maar het blijft zoeken. Bijvoorbeeld waar een plaats vrij is, hoe de groepssamenstelling is, of een team begeleiders stabiel is, of de hulpvraag beantwoord kan worden in deze setting. Anita geeft aan dat zij voorheen ook een woning heeft gehad die niet paste bij Jeroen. Dhr. Van Rijn vraagt waar het verschil zit, waarom het nu op Kwatrijn wel lukt. Anita geeft aan dat het in de begeleiding zit. Begeleiders die naar zichzelf kijken, kijken hoe ze de volgende keer dingen anders kunnen doen. Hier open in zijn en blijven leren. Dat is hoe begeleiders het op Kwatrijn doen. Ze zegt dat ze dit een verademing vindt.

Professioneel werken
Er is een rondleiding en een kringgesprek. Het gaat over een zinvolle dagbesteding, werken volgens de Curve en de Powerpiramide en het ontwikkelen van taakvolwassen teams. Voor het kringgesprek is helaas weinig tijd. Ook is de groep afgevaardigden zo groot, met een ‘hoog gehalte’ vanuit management/ bestuurslaag. Hierdoor krijgen de aanwezige begeleiders in mijn ogen iets te weinig kans om mee te praten. Dit heeft deels te maken met de vragen die gesteld worden. Deze passen meer bij bestuurstaken. Toch ben ik tevreden met het bezoek. Omdat we kunnen laten zien hoe wij werken. Natuurlijk veeg je de straat schoon ter voorbereiding op een dergelijk bezoek, om netjes voor de dag te komen, maar het werk wat wij daar als begeleiders leveren, valt niet ‘in scene’ te zetten. Wanneer je op bezoek bent op Kwatrijn, is merkbaar dat we professioneel werken, dat er onderlinge betrokkenheid is en begeleiders elkaar steunen en dat het contact met cliënten goed is.

Meer vragen
Mevrouw Kruizinga geeft enthousiast aan nog veel meer vragen te hebben. Het is jammer dat de tijd om is, ik zou graag eens dieper met haar in gesprek gaan om meer vragen te beantwoorden over werkzame elementen die wij binnen Kwatrijn hanteren. Want ook wij ervaren druk op begeleidingsuren, ook wij vinden de bezetting soms ‘krap aan’. En ook wij zijn bekend met zeer heftige agressie en probleemgedrag. Druk op begeleidingsuren is echter de IMG_5463situatie waarin op dit moment heel Nederland verkeert op alle terreinen van zorg. We kijken graag naar de onderdelen waar we wel invloed op hebben. Hoewel het soms dus moeilijk is, is niemand is gebaat bij klagen en te blijven hangen bij wat er niet is. We zoeken graag naar mogelijkheden om efficiënt te werken, om door te groeien naar taakvolwassen teams, om veilig te werken en cliënten een menswaardig bestaan te bieden. En dat dit lukt op Kwatrijn, daar zijn we trots op!

Share This