IMG_2346Hoe staat het met de methodiek ontwikkeling?
Achter de schermen wordt er verder gewerkt aan het omschrijven van de methodiek van het trainingshuis. Dit is een klus die erbij komt, naast de dagelijkse begeleiding van de huidige groep cliënten. Hierdoor gaat het proces langzaam (maar wel gestaag) verder. Het is daarbij van belang de juiste prioriteiten te stellen. Te zorgen dat er ruimte is voor overstijgend denken, plannen maken en uitwerken. En ook dat er aandacht is voor de dagelijkse gang van zaken. De dynamische werkomgeving  waarin je als team werkzaam bent met de jongeren met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zo zijn er soms weken bij dat de jongeren erg onrustig zijn, dat er veel incidenten plaats vinden die alle aandacht opeisen om veiligheid te waarborgen voor cliënt, cliëntengroep en voor de begeleiders. Want ook hier, net als de gehandicaptenzorg in heel Nederland, moet er zuinig gewerkt worden met de uren waarin begeleiders inzetbaar zijn. Wat je vandaag niet kunt doen, schuift op naar morgen. Je kunt nou eenmaal niet alles tegelijk doen. Wel waak ik ervoor dat we vooruit komen en resultaat boeken.

Leren door te doen
Daar waar we achter de schermen het plan uitwerken en verfijnen, zijn er ook gedeeltes die we al toepassen. Soms voegen we (methodisch) een onderdeel toe aan onze werkwijze. Dat heeft veel voordelen. Het werpt namelijk zijn vruchten af. Door ermee aan de slag te gaan, wordt de werkwijze vanzelfsprekend. Het slijt er zodanig in, dat nog niemand druk ervaart. Als je wacht tot straks alles op papier staat en je komt dan ineens met een compleet andere werkwijze, dan moet het roer echt volledig om. Nu gaat het slechts om onderdelen. Kleinere veranderingen worden gemakkelijker eigen gemaakt. Een ander voordeel is ‘leren door te doen’. Door de ervaringen die we ermee op doen, kunnen we tijdens de normale gang van zaken onze werkwijze verfijnen en aanpassen door tussentijds te evalueren. Alle begeleiders denken zodoende mee over wat wel of niet werkt.IMG_2347_2

Wat wil je leren?
Er gaat er gestart worden met mentorgesprekken. Deze hebben een methodische karakter. Mentorgesprekken vinden wekelijks plaats tussen de mentor en de cliënt. Het is de bedoeling dat cliënten ‘eigenaarschap’ gaan ervaren over hun eigen leerproces. Wat wil je leren in de tijd dat je hier woont? Eigen invloed is van belang, maar niet vanzelfsprekend als je het niet organiseert. De onderwerpen van de gesprekken hangen samen met de hoofd- en werkdoelen van de cliënt. Het is voor de mentoren een nieuwe manier van werken. Het is een bijzondere manier van toepassen van gesprekstechnieken. Het gaat bijvoorbeeld over je manier van vragen stellen. Hoe stel je een begrijpelijke open vraag? Hoe zorg je dat je alles niet te veel inkleurt voor de cliënt? Hoe structureer je het gesprek? Welke woorden gebruik je? Hoe leg je het gesprek vast? Dat zijn dan de dingen die mentoren voor zichzelf gaan ontwikkelen en waarin ze gecoacht gaan worden. Het zijn mooie dingen tijdens dit proces.

N.B. Een mentor in deze blog is een toegewezen begeleider B uit het team. In Nederland worden binnen organisaties voor dergelijke taken verschillende termen gebruikt. Het gaat niet om mentorschappen. Mentoren vanuit mentorschap Nederland zijn mensen die juridisch benoemd zijn om de belangen van een persoon te behartigen die hier zelf niet toe in staat is.

Meer lezen over het gesprek aangaan met je client? Lees dan verder op blz.155 van het boek Gewoon een goede begeleider.

Share This