foto Gwen JPEG nieuwe boekVrijdag 29 april 2016 was de lancering van het boek ‘Zoeken, vinden en verbinden van vrijwilligers in de verstandelijk gehandicaptenzorg’. Dit is het tweede boek van Gwen Stücklschwaiger. Ze heeft de intentie te zorgen dat het (dagelijkse) leven van mensen met een verstandelijke beperking verbetert. Dit doet ze door te kijken naar wat begeleiders nodig hebben.

Gwen: “Ik heb het afgelopen jaar weer veel begeleiders gesproken. Overal is merkbaar dat de uren van begeleiders op de werkvloer onder druk staan. Dat geldt voor elk zorgberoep in Nederland. Natuurlijk betreur ik de bezuinigingen, maar ik kan deze niet tegenhouden. Cliënten waar wij dagelijks mee te maken hebben, die bij ons zijn voor langdurige zorg, hebben er niks aan als wij begeleiders ons beklagen. Het verbetert een situatie niet. Ik heb hierover nagedacht en gezocht naar mogelijkheden om hiermee om te gaan, omdat ik situaties graag beter achterlaat dan dat ik ze aantref.”

Zo kwam Gwen op het idee dat het goed zou zijn om vrijwilligers aan te trekken, omdat dit het leven van cliënten verrijkt. Ze merkte dat er behoefte is aan handvatten, omdat steeds meer taken bij de begeleiders en teams terechtkomen vanwege de ontwikkeling naar taakvolwassen teams. De wil is er best, maar hoe pak je zoiets slim aan? Het werkboek is geen toverboek, maar helpt begeleiders in hun zoektocht naar de juiste vrijwilligers. Het geeft handvatten waarmee vrijwilligerswerk geïntegreerd kan worden binnen het professionele werk. Ze hoopt in de behoefte te voorzien door het werkboek wat ze heeft gemaakt.

Gwen: “Het is leuk te merken dat het boek enthousiast wordt ontvangen. Hoewel het geschreven is naar de doelgroep ‘begeleiders voor mensen met een verstandelijke beperking’, zijn ook professionals in andere zorgberoepen geïnteresseerd. Dat komt waarschijnlijk doordat het gaat over ‘maatwerk’ en dat er niet alleen gekeken wordt naar degene die zorg behoeft, maar ook naar de vrijwilliger(s) zelf.”

Lijkt het boek je interessant? Het boek is rechtstreeks via Gwen te bestellen door een mail te sturen naar gwen@gewooneengoedebegeleider.nl . Vermeld daarbij hoeveel exemplaren je wilt bestellen, je naam en adresgegevens. Je kunt het boek ook bestellen via www.Boekenbent.nl of bij elke willekeurige boekhandel via het ISBN-nummer 9789462039926.

Share This