FullSizeRender-2Onlangs ben ik op bezoek geweest bij dagbestedingslocatie Sensus 3 van Amerpoort en had ik een afspraak met Maarten Vermeulen, coördinerend begeleider. Reden van mijn bezoek is mijn interesse in zijn dagbestedingsmethodiek ‘Werken in brigades’.

Passie
Maarten geeft aan dat het werken met passie belangrijk is. Wanneer je als begeleider weet wat je eigen passie is, kun je dit vertalen naar het werken met cliënten. Bespeel je een instrument? Kijk dan hoe je dit kunt gebruiken in het werken met cliënten. Zo geldt dat voor alles wat je maar bedenken kunt. Koken, sporten, schilderen, tuinieren, etc. Zonder passie werkt het niet. Het krijgt negatieve invloed op de activiteiten die je doet.

Naar vermogen
Intussen schijnt de voorjaarszon en is een groepje cliënten bezig in de tuin. De één staat te werken met een snoeischaar, de ander loopt met de kruiwagen heen en weer naar een composthoop verderop. Ook is er een cliënt die niet van de zijde van Maarten afwijkt. Samen zijn zij bezig met tuinafval. Maarten legt uit dat dit een voorbeeld is van het werken in brigades.

Als begeleider ben je een spin in het web. Je maakt het werk voor iedereen mogelijk, omdat iedereen iets naar eigen kunnen doet. Je werkt zelf mee aan de klus en sluit aan op hoe iedereen in zijn vel zit. Omdat iedereen naar eigen vermogen werkt, wil dit ook zeggen dat de begeleider het meeste doet.

Verticale groepen
Het heet werken in brigades: Samen werk je aan één klus met hetzelfde doel en iemand loopt mee voorop. Er zijn cliënten die deeltaken kunnen doen met begeleiding op grotere afstand. Er zijn cliënten die werkzaamheden verrichten in een straal van ongeveer een meter vanaf de begeleider. En er is een cliënt bij die heel dichtbij begeleiding nodig heeft.

Maarten geeft aan dat een groep cliënten op deze manier ook heel divers kan zijn qua samenstelling. Ze hoeven niet allemaal hetzelfde te kunnen.

Proberen
Het vergt creativiteit van de begeleider om activiteiten vorm te geven. Dit gaat soms met vallen en opstaan. Als iets niet lukt, moet je stap misschien iets kleiner zijn opdat het de volgende keer misschien wel lukt. Ga het vooral proberen. Je moet ontdekken wat een cliënt wel of niet kan. Waar hij goed in is en hoe je dit kunt vertalen naar een (deel)activiteit. Wat er voor nodig is om te compenseren wat een cliënt niet zelf kan. Bijvoorbeeld voorbereiden, zodat een cliënt direct aan de slag kan en niet bij de start al is afgeleid. Of een handeling te vereenvoudigen, zodat het wel lukt.

Als je wilt leren werken in brigades kun je heel klein beginnen bijvoorbeeld met één cliënt en je eigen doelen niet direct hoog te stellen. Het doel is vooral lekker bezig te zijn en daar plezier in te hebben, aldus Maarten.

In dit filmpje zie je een praktijkvoorbeeld van het werken in brigades:

Share This